درگذشت استاد عباسعلی پورصفا از مفاخر بزرگ هنر ایران زمین

Category: 

Image: 

 

1300 – اصفهان

وی 6 سال دوره ابتدائی تا اول دبیرستان را در مدرسه علیه تحصیل کرد و در سال 1316 به هنرستان صنعتی رفت . در سال 1318 هنرستان هنرهای زیبا از هنرستان صنعتی تفکیک شد . در هنرستان جدید التاسیس رشته های مینیاتور ، استیل قلمزنی ، زری بافی ، کاشیکاری منبت کاری ، میناکاری ، قالی بافی ، نقاشی و طبیعت سازی به سرپرستی مرحوم استاد عیسی بهادری تدریس می شد .

عباسعلی پورصفا در هنرستان جدید التاسیس در رشته نقاشی و طبیعت سازی درس می خواند .

نخستین استاد پور صفا مرحوم استاد عیسی بهادری بود و پس از ایشان محمد معیدی دورنماسازی با رنگ و روغن را از روی مدل به پورصفا تعلیم داد . پورصفا صورت سازی را بدون تعلیم آموخت . او در این باره می گوید :  به یاد دارم موقعی که هنرجو بودم آقای رخسار که از شاگردان درجه اول کمال الملک بود آقای بهادری را مدل کرد و صورت او را با رنگ و روغن کشید . من برای آنکه صورت سازی یاد بگیرم ده مرتبه از روی آن کپی کردم .

 پورصفا با مرحوم ابوعطا و استاد رستم شیرازی و بزرگان دیگری هم دوره بوده است . او پس از اتمام دوره هنرستان به دانشگاه تهران رفت و در رشته نقاشی مشغول به تحصیل شد اما به علت اصرار آقای بهادری و پدر و مادرش قبل از فارغ التحصیلی به اصفهان بازگشت و در سال 1322 به سمت استاد هنرستان هنرهای زیبا استخدام شد .

پورصفا که دارای نشان درجه یک هنری است تابلوهای ابنیه در نقاشی ایران و نیز نقش چهره را به صورت نقطه چین برای بافت فرش پایه گذاری کرده است .

Slideshow Image: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Contact Us  

Address: Sepanta building, khaghani 28, Isfahan, Iran.

zip code: 8175847711

Tel: +(98) 031 362 64 387 , +(98) 031 362 81 884

Fax: +(98) 031 362 47 789

Email: info@mohazabnia.com

Website: http://mohazabnia.com, http://shoorparvaz.com